Медициналык комплекс

Физиотерапия бөлүмү
СМТ форез
Электрофорез
Бальнеотерапия
УЗИ терапиясы
Дарылоо кабинетинин кызматтары
Спелеотерапия
Сууда сүзүү
Сауна
Массаж жасоо